Farské oznamy 14.2.2021 – 21.2.2021

Gáň Liturgický kalendár
14.2.     Nedeľa         Na úmysel ordinára                                             Za farníkov             6. Nedeľa cez rok
15.2.   Pondelok Poďakovanie Pánu Bohu a Panne Márii za ochranu, po prekonaní choroby, s prosbou o ďalšiu pomoc                              FÉRIA
16.2.            Utorok            Úmysel (v)                              FÉRIA
17.2.           Streda            Za duše v očistci            POPOLCOVÁ STREDA
18.2.           Štvrtok         + biskup Mons. Vladimír Filo  

 

.                        FÉRIA
19.2.           Piatok            Úmysel (v)                             FÉRIA
20.2.           Sobota             Úmysel (v)                           FÉRIA
21.2.           Nedeľa             Úmysel (v)                                                              Za farníkov                1.  Pôstna nedeľa

POZNÁMKY:

  • Od 1. januára 2021 sú znovu zakázané verejné bohoslužby. Počas platnosti zákazu verejných bohoslužieb budem pri súkromnom celebrovaní slúžiť úmysly sv. omší, ktoré boli v tomto období nahlásené.
  • Na Popolcovú stredu treba zachovať prísny pôst a zdržovanie sa mäsitých pokrmov.
Uložiť odkaz do záložiek.