Farské oznamy 10.1.2021 – 17.1.2021

Gáň Liturgický kalendár
10.1.                       Nedeľa + Ľudovít a Anna Fókoví a  syn Ľudovít                                                Za farníkov   KRST KRISTA PÁNA SVIATOK
11.1.                   Pondelok                     Úmysel (v)                  FÉRIA
12.1.                 Utorok                     Úmysel (v)                  FÉRIA
13.1.                 Streda                     Úmysel (v)                 FÉRIA
14.1.                       Štvrtok          +Hedviga Filová ( Requiem )  

 

              FÉRIA
15.1.                   Piatok                + Stanislav Žáčik                FÉRIA
16.1.                  Sobota                    Úmysel (v)                                                     FÉRIA
17.1.                         Nedeľa Poďakovanie Pánu Bohu s prosbou o Božie požehnanie a ochranu Panny Márie v ďalších spoločných rokoch                                                                    Za farníkov   2. NEDEĽA CEZ ROK

 

 POZNÁMKY:
●Od 1. januára 2021 sú znovu zakázané verejné bohoslužby. Počas platnosti
zákazu verejných bohoslužieb budem pri súkromnom celebrovaní slúžiť úmysly sv.
omší, ktoré boli v tomto období nahlásené.

 

Uložiť odkaz do záložiek.