Farské oznamy 20.12.2020 – 27.12.2020

Gáň Liturgický kalendár
20.12.             Nedeľa 7.30     + Jarolím Michalčík   (1.výr.)                            9.00  Za farníkov                              4. ADVENTNÁ NEDEĽA
21.12.      Pondelok 14:00  Nebojsa pohreb:                                                    +Mária Gálová

17.00     Na úmysel ordinára

                     FÉRIA
22.12.             Utorok 17.00    Na úmysel ordinára                      FÉRIA
23.12.             Streda 8.00    Za šírenie kultúry života a ochranu rodiny                      FÉRIA
24.12.            Štvrtok 22.00    Vianočná svätá omša v    noci                                            Na úmysel ordinára  

 

                   FÉRIA
25.12.             Piatok 7.30    Vianočná svätá omša na úsvite                               + rodičia a starí rodičia (v)

9.00    Vianočná sv. omša vo dne                                          Za farníkov                                                                             10.30   Vianočná sv. omša                                                 +sestra a brat (v)

                     FÉRIA
26.12.             Sobota 7.30       Kaplnka Brakoň:                                                     Latinská sv. omša podľa pôvodného rímskeho          rítu

9.00    +Terézia a Emanuel Ambrušoví a dcéra Grétka    

SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA, SVIATOK
27.12.           Nedeľa  7.30 +rodičia a starí rodičia (v)                                         9.00   Za farníkov                              SVÄTEJ RODINY, SVIATOK

POZNÁMKY:

  • Verejné bohoslužby sú dovolené počas sviatkov ( do 10. 1. ) s obmedzenou účasťou veriacich na 25% kapacity kostola ( čo je u nás asi 21 osôb ). Táto kapacita sa odvodzuje z počtu miest na sedenie. Nie je dovolené státie, a keďže naďalej platí zákaz verejného zhromažďovania, nie je dovolené ani státie vonku pred bránou kostola počas svätej omše. Treba zachovať nosenie rúšok a sedenie iba v každej druhej lavici. Prosím teda, aby ste pri svojom rozhodnutí ísť na sv. omšu, brali do úvahy tieto skutočnosti, ako i malú kapacitu nášho kostola.
  • Spovedanie k Vianociam: polhodinu pred sv. omšami.
  • Na Vianoce ( 25. 12. ) sa bude konať po sv. omšiach obvyklá vianočná farská ofera.
Uložiť odkaz do záložiek.