Farské oznamy 29.11.2020 – 6.12.2020

Gáň Liturgický kalendár
29.11.               Nedeľa 7.30     Za farníkov                                                             9.00    + Anna a František Holuboví a rodičia z  oboch strán                  1. ADVENTNÁ NEDEĽA
30.11.            Pondelok 17.00   + kňaz Andrej Gálik   SV. ONDREJA, APOŠ.,    SVIATOK
1.12.                 Utorok 17.00    Za nové duchovné povolania (v)                              FÉRIA
2.12.                    Streda 17.00    +  Rozália, jej manžel, dcéra Anna a celá rodina                              FÉRIA
3.12.                   Štvrtok   17.00    Poďakovanie Pánu Bohu a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu  

 

SV. FRANTIŠKA    XAVERSKÉHO, KŇ, SP
4.12.                 Piatok 17.00        Za duše v očistci /v/                              FÉRIA
5.12.                Sobota               ——————-                            FÉRIA
6.12.                   Nedeľa  7.30     Za farníkov                                                                     9.00   + Emil a Maria a rodičia z oboch strán   2. ADVENTNÁ NEDEĽA

POZNÁMKY:

  • Verejné bohoslužby sú dovolené s obmedzenou účasťou veriacich na 50% kapacity kostola. Táto kapacita sa odvodzuje z počtu miest na sedenie. Nie je dovolené státie, a keďže naďalej platí zákaz verejného zhromažďovania, nie je dovolené ani státie vonku pred bránou kostola počas svätej omše. Treba zachovať nosenie rúšok a šachovnicové sedenie. Prosím teda, aby ste pri svojom rozhodnutí ísť na sv. omšu, brali do úvahy tieto skutočnosti, ako i malú kapacitu nášho kostola. Naďalej platí dišpenz od povinnosti účasti na nedeľnej sv. omši. Konferencia biskupov vyzýva veriacich, ktorí patria do rizikových skupín, aby ešte zatiaľ zvážili účasť na sv. omši.
  • Prvý piatok v mesiaci: spovedá  sa ako obvykle polhodinu pred sv. omšami. V piatok večer bude na konci sv. omše odprosujúca poklona pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou.
  • Prvá sobota v mesiaci: v sobotu ráno pred sv. omšou bude fatimská pobožnosť – Večeradlo.
  • Spovedanie chorých k Vianociam bude teraz na prvý piatok 5. 12. predpoludním. Svojich chorých môžete prihlasovať osobne v sakristii alebo telefonicky do štvrtka večera. Prvopiatkoví chorí  sa nemusia osobitne prihlasovať.
  • Dnes sa bude konať po sv. omšiach predpisan  jesenná zbierka na charitu, ktorá každoročne pripadá na prvú  adventnú nedeľu.
Uložiť odkaz do záložiek.