Farské oznamy 22.11.2020 – 29.11.2020

Gáň Liturgický kalendár
22.11.                  Nedeľa 7.30      Za farníkov                                                                    9.00     +  Florián, Margita a Júlia Vankoví, dcéra Katka, zaťovia a vnuci                 KRISTA KRÁĽA,   SLÁVNOSŤ
23.11.                 Pondelok  17.00     Na úmysel ordinára                              FÉRIA
24.11.                 Utorok  17.00   +  príbuzní sestier (v)   SV. ONDREJA DUNG-LAKA, KŇ. A SPOL, MUČ.,                             SPOM.
25.11.                     Streda  17.00   +  Veronika (v                              FÉRIA
26.11.                    Štvrtok  17.00   Za Božiu pomoc pre Adelu (v)  

 

                           FÉRIA
27.11.                 Piatok  17.00     Za B. požehnanie pre kňaza Dominika                        (v)                              FÉRIA
28.11.                  Sobota 8.00           ——————- OBETOVANIE PANNY   MÁRIE, SPOMIENKA
29.11.                 Nedeľa 7.30      Za farníkov                                                              9.00    + Anna a František Holuboví a rodičia z oboch strán           1. ADVENTNÁ  NEDEĽA

POZNÁMKY:

  • Od pondelka 16. 11. 2020 sú obnovené verejné bohoslužby avšak s obmedzenou účasťou veriacich na 50% kapacity kostola. Táto kapacita sa odvodzuje z počtu miest na sedenie. Nie je dovolené státie, a keďže naďalej platí zákaz verejného zhromažďovania, nie je dovolené ani státie vonku pred bránou kostola počas svätej omše. Treba zachovať nosenie rúšok a šachovnicové sedenie. Prosím teda, aby ste pri svojom rozhodnutí ísť na sv. omšu, brali do úvahy tieto skutočnosti, ako i malú kapacitu nášho kostola. Naďalej platí dišpenz od povinnosti účasti na nedeľnej sv. omši. Konferencia biskupov vyzýva veriacich, ktorí patria do rizikových skupín, aby ešte zatiaľ zvážili účasť na sv. omši.
  • Kto sa pre vyššie uvedené skutočnosti nemôže zúčastniť na sv. omši v nedeľu a chcel by aspoň pristúpiť k sv. prijímaniu, môže prísť v nedeľu medzi prvou a druhou sv. omšou alebo po skončení druhej sv. omše a ohlásiť sa v sakristii a pristúpi k sv. prijímaniu mimo sv. omše.
  • Na budúcu nedeľu sa bude konať po sv. omšiach predpísaná jesenná zbierka na charitu, ktorá každoročne pripadá na prvú adventnú nedeľu. Kto sa pre súčasné okolnosti nemôže zúčastniť na sv. omši a chcel by prispieť na charitu môže tak urobiť aj prostredníctvom internetovej stránky trnavskej arcidiecéznej charity www.charitatt.sk

 

Uložiť odkaz do záložiek.