Farské oznamy 1.11.2020 – 8.11.2020

Gáň Liturgický kalendár
1.11.                   Nedeľa              ——————-                    VŠETKÝCH SVÄTÝCH SLÁVNOSŤ
2.11.                 Pondelok               ——————-   SPOMIENKA VŠETKÝCH  VERNÝCH                                                  ZOSNULÝCH
3.11.                Utorok               ——————-                              FÉRIA
4.11.                 Streda               ——————-   SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO, BIS., SP.
5.11.                         Štvrtok               ——————-  

 

                           FÉRIA
6.11.                 Piatok               ——————-                              FÉRIA
7.11.                   Sobota               ——————-                            FÉRIA
8.11.                       Nedeľa               ——————-   32. NEDEĽA CEZ ROK

POZNÁMKY:

  • Vzhľadom na zákaz verejneho zhromažďovania sa rušia verejné bohoslužby až do odvolania. Budem celebrovať len súkromne. Čo sa týka úmyslov sv. omší, ktoré boli nahlásené na obdobie, keď sú zrušené verejné bohoslužby, budú odslúžené potom, keď skončí zákaz verejných bohoslužieb. Pokiaľ však niekto chce, aby som jeho úmysel odslúžil aj pri súkromnom celebrovaní, nech mi dá prosím vedieť. Svätú spoveď si možno dohodnúť individuálne.
  • Kvôli pandemickej situácii boli tento rok výnimočne upravené odpustky  v  prospech  duší  zosnulých:   Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že tohto roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich. Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
Uložiť odkaz do záložiek.