Farské oznamy 4.10.2020 – 11.10.2020

Gáň Liturgický kalendár
4.10.                  Nedeľa 7.30     + rodina Kobelová                                                      9.00  Za  farníkov                                        27. NEDEĽA CEZ ROK
5.10.                  Pondelok 18.00   +  kňaz Vojtech Babulík SDB                              FÉRIA
6.10.                  Utorok 18.00   + Stanislav Póša a rodičia z oboch strán   SV. BRUNA, KŇAZA, ĽUB. SPOMIENKA
7.10.                  Streda              Brakoň 18.00   + Mária, Ján a starí rodičia z oboch strán   RUŽENCOVEJ PANNY  MÁRIE, SPOM
8.10.                      Štvrtok 18.00   Na úmysel (v)  

 

                           FÉRIA
9.10.                 Piatok 18.00   + Jozef Miklóš a zať Patrik                              FÉRIA
10.10.                 Sobota 8.00              ——————-                            FÉRIA
11.10.           Nedeľa 7.30    + rodina Valušeková                                                 9.00    Za farníkov    28. NEDEĽA CEZ ROK

POZNÁMKY:

  • Vo štvrtok bude polhodinu pred sv. omšou poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou.
  • Októbrová ružencová pobožnosť bude vždy cca 35 minút pred sv. omšou.
  • Dišpenz od povinnosti účasti na nedeľnej sv. omši dáva konferencia biskupov veriacim až do odvolania núdzového stavu súvisiaceho s pandémiou. Biskupi vyzývajú ľudí, ktorí patria do rizikových skupín obyvateľstva, aby zvážili účasť na svätej omši.
  • Prihlášky na prvé sväté prijímanie si možno prevziať po sv. omši v sakristii. Odovzdať ich treba do konca októbra.

 

Uložiť odkaz do záložiek.