Farské oznamy 23.8.2020 – 30.8.2020

Gáň Liturgický kalendár
23.8.                 Nedeľa 7.30     +  Jozef  a  Mária Filoví  a syn Jozef         9.00     Za farníkov   21. NEDEĽA CEZ ROK
24.8.                  Pondelok 18.30  Na úmysel (v)   SV. BARTOLOMEJA,  APOŠTOLA, SVIATOK
25.8.                 Utorok             ——————-                              FÉRIA
26.8.                       Streda           Brakoň            ——————-                             FÉRIA
27.8.                      Štvrtok             ——————-  

 

SV. MONIKY,  SPOMIENKA
28.8.                         Piatok            ——————-   SV. AUGUSTÍNA, BIS. A UČ. CIRKVI, SPOM
29.8.                  Sobota            ——————- MUČ. SMRŤ SV. JÁNA    KRSTITEĽA, SPOM
30.8.                       Nedeľa 7.30   Za farníkov                                                                 9.00     +  Emil a Mária a rodina z oboch strán   22. NEDEĽA CEZ ROK

POZNÁMKY:
●Zastupovanie 25. – 28. 8. 2020: v prípade pohrebu sa treba obrátiť na farský úrad v Galante, tel. 031 / 780 57 40.

Uložiť odkaz do záložiek.