Farské oznamy 9.8.2020 – 16.8.2020

Gáň Liturgický kalendár
9.8.                   Nedeľa 7.30     Za farníkov                                                                     9.00   + Silvester Gál   19. NEDEĽA CEZ ROK
10.8.                  Pondelok 18.30   +Ján Štefunko,manž. Katarína, dcéra Valéria, syn Juraj a starí rodičia z ob. str.   SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČ., SV.
11.8.                  Utorok 18.30     Na úmysel (v)   SV.KLÁRY,PANNY,  SPOMIENKA
12.8.                       Streda          Brakoň 18.30    +Štefan a Mária Klimovskí a starí rodičia Popluhároví                              FÉRIA
13.8.                      Štvrtok 18.30    +Augustín a Mária Ambrušoví a starí rodičia z oboch strán  

 

                           FÉRIA
14.8.                        Piatok 18.30    + Anton a Mária Horníkoví   SV. MAXIMILIÁNA M. KOLBEHO, SPOM.
15.8.                    Sobota 9.00    Za farníkov NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ
16.8.                       Nedeľa 7.30     Na úmysel (v)                                                                  9.00     NEBOJSA:      Za farníkov   20. NEDEĽA CEZ ROK

POZNÁMKY:

  • V sobotu bude prikázaný sviatok! Sväté omše v sobotu 9:00 a v piatok večer 18:30 s platnosťou zo sviatku.
  • Na budúcu nedeľu bude druhá sv. omša o 9:00 výnimočne v Nebojsi!
  • Vo štvrtok bude polhodinu pred sv. omšou poklona pred vystavenou Najsv. Sviatosťou Oltárnou.
  • Oznam pre birmovancov: V piatok večer po sv. omši ( cca 19:20 ) bude stretnutie birmovancov na fare.

 

 

Uložiť odkaz do záložiek.