Farské oznamy 28.6.2020 – 5.7.2020

Gáň Liturgický kalendár
28.6.                  Nedeľa 7.30      Za farníkov                                                             10.00  Za prvoprijímajúce deti   13. NEDEĽA CEZ ROK
29.6.                  Pondelok 8.00     Na úmysel ordinára                                                  18.30    Za farníkov   SV. PETRA   A  PAVLA,   APOŠTOLOV,   SLÁVNOSŤ
30.6.                  Utorok 18.30    + rodina Štoková                              FÉRIA
1.7.                     Streda             Brakoň  18.30   Na úmysel /v/                              FÉRIA
2.7.                        Štvrtok 18.30    Na úmysel /v/  

 

NÁVŠTEVA  PANNY  MÁRIE, SVIATOK
3.7.                    Piatok 18.30    Na úmysel /v/   SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA, SVIATOK
4.7.                    Sobota  8.00     Na úmysel /v/                            FÉRIA
5.7.                        Nedeľa 7.30    +   rodina Pešková a Šomodyiová                     9.00     Za farníkov   SV.  VIEROZVESTOV   CYRILA  A METODA, SLÁVNOSŤ

POZNÁMKY:

  • V pondelok bude prikázaný sviatok.
  • Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako počas celého mesiaca približne polhodinu pred sv. omšami ( v piatok pravdepodobne nebude možnosť kvôli zastupovaniu v Pustých Úľanoch ), v nedeľu medzi prvou a druhou svätou omšou. V piatok predpoludním ( približne od 8:30 ) navštívim chorých, ktorí sú prihlásení a prinesiem im sväté prijímanie. Večer bude na konci sv. omše odprosujúca prvopiatková poklona pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
  • Prvá sobota v mesiaci: v sobotu ráno asi hodinu pred sv. omšou bude fatimská pobožnosť – Večeradlo s Pannou Máriou.

 

Uložiť odkaz do záložiek.