Farské oznamy 14.6.2020 – 21.6.2020

Gáň Liturgický kalendár
14.6.                 Nedeľa 7.30   +   Karol a Valéria a rodina z oboch  strán       9.00   Za farníkov                          11. NEDEĽA CEZ ROK
15.6.            Pondelok 18.30  +  kňaz Alexej a +chudobné postihnuté dievča Janka a za duše v očistci (v)                              FÉRIA
16.6.                 Utorok 18.30  +  Alžbeta Durná, manž. Rudolf a syn Rudolf (v)                              FÉRIA
17.6.                       Streda         Brakoň  18.30   +  Štefan a Klementína Mrvoví a rodičia z oboch strán                              FÉRIA
18.6.                Štvrtok 18.30  +  Mons. Vladimír Filo  

 

                           FÉRIA
19.6.                        Piatok 18.30    Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie   NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, SLÁVNOSŤ
20.6.                 Sobota                —————– NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA P. MÁRIE, SP.
 21.6.                       Nedeľa 7.30    Za farníkov                                                                      9.00  +Dušan Bilka        12. NEDEĽA CEZ ROK

POZNÁMKY:

  • V piatok od 16:00 bude na fare individuálne stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi v sprievode rodiča.
  • V piatok večer po sv. omši ( približne o 19:15 ) bude na fare stretnutie s birmovancami.
  • V piatok na sviatok Božského Srdca Ježišovho sa bude na konci svätej omše konať predpísaná odprosujúca pobožnosť pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Veriaci, ktorí sa pri nej zúčastnia na verejnom recitovaní modlitby „Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu“, môžu získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

 

 

Uložiť odkaz do záložiek.