Farské oznamy 7.6.2020 – 14.6.2020

  Gáň Liturgický kalendár
7.6.                Nedeľa 7.30      Za farníkov                                                            9.00   BRAKOŇ                                                                                 +  rodina Vanková a otec   NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, SLÁVNOSŤ
8.6.            Pondelok 18.30  + rodina Némethová                              FÉRIA
9.6.                 Utorok  18.30   Za zdravie a Božiu pomoc pre Vladimíra a jeho rodinu (v)                              FÉRIA
10.6.                Streda              —————–                              FÉRIA
11.6.               Štvrtok 18.30    Za farníkov  

 

 NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, SLÁVNOSŤ
12.6.                Piatok 18.30   Za zdravie a Božiu pomoc                             FÉRIA
13.6.               Sobota                —————–                            FÉRIA
 14.6.              Nedeľa 7.30   +  Karol a Valéria a rodina z oboch strán          9.00      Za farníkov   11. NEDEĽA CEZ ROK

POZNÁMKY:

  • V piatok o 17:00 bude na fare stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi.
  • V piatok večer po sv. omši ( približne o 19:15 ) bude na fare stretnutie s birmovancami.

 

Uložiť odkaz do záložiek.