Farské oznamy 23.2.2020 – 1.3.2020

  Gáň Liturgický kalendár
23.2.              Nedeľa 7.30    Za farníkov

9.00    Poďakovanie Pánu Bohu s prosbou o ďalšiu pomoc a požehnanie

  7. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
24.2.      Pondelok 17.00  Za vnúčatá (v)   FÉRIA
25.2.            Utorok       —————–   FÉRIA
26.2.            Streda  17.00   + rodina Kollárová a Slašťanová (v)   POPOLCOVÁ STREDA
27.2.          Štvrtok            —————-  

 

FÉRIA
28.2.             Piatok 17.00  Za Božiu pomoc, zdravie pre Jozefa a jeho rodinu (v)   FÉRIA
29.2.             Sobota            —————— FÉRIA
1.3.                 Nedeľa 7.30    + Štefan Rakický                                                                       9.00    Za farníkov   1. PÔSTNA NEDEĽA

POZNÁMKY:

  • Popolcová streda je dňom pokánia v Cirkvi. Treba zachovať pôst a zdržovanie sa mäsitých pokrmov. Večer pri sv. omši sa bude udeľovať kajúci znak popola.
  • Krížová cesta bude v piatok polhodinu pred sv. omšou.
  • V piatok o 16:00 bude na fare stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi.
  • V piatok po sv. omši ( cca 17:45 ) bude na fare stretnutie s birmovancami.
  • Arcibiskupský úrad v Trnave potvrdil, že birmovka v našej farnosti bude až na jeseň ( september alebo október ). V poslednom obežníku boli zatiaľ zverejnené iba dátumy jarných birmoviek. Konkrétne dátumy jesenných birmoviek budú stanovené až v obežníku, ktorý bude vydaný na začiatku letných prázdnin.
  • Na budúcu nedeľu sa bude konať predpísaná jarná zbierka na charitu, ktorá každoročne pripadá na 1. pôstnu nedeľu.

 

Uložiť odkaz do záložiek.