Farské oznamy 16.2.2020 – 23.2.2020

  Gáň Liturgický kalendár
16.2.                Nedeľa 7.30  Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 90 rokov života                                                          9.00  Za farníkov     6. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK
17.2.            Pondelok 17.00  + Ľudovít a Emília Vlkovičoví a dcéra Veronika   FÉRIA
18.2.            Utorok 17.00  +  biskup Mons. Vladimír Filo   FÉRIA
19.2.               Streda 17.00  + Anton a Irena Popluhároví   FÉRIA
20.2.               Štvrtok 17.00    Za Božiu pomoc, zdravie a ochranu pre synovcov a netere s rodinami (v)  

 

FÉRIA
21.2.               Piatok 17.00   Za Božiu pomoc, požehnanie a zdravie pre rodinu Slašťanovú a Dolnickú (v)) FÉRIA
22.2.               Sobota                      ————— KATEDRA  SV. PETRA, APOŠTOLA, SVIATOK
23.2.                   Nedeľa 7.30  Za farníkov                                                    9.00  Poďakovanie Pánu Bohu s prosbou o ďalšiu pomoc a požehnanie   7. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

 

POZNÁMKY:
●Vo štvrtok bude polhodinu pred sv. omšou poklona pred vystavenou Najsvätejšou
Sviatosťou Oltárnou.

Uložiť odkaz do záložiek.