Farské oznamy 26.1.2020 – 2.2.2020

  Gáň Liturgický kalendár
26.1.               Nedeľa 7.30  Za  farníkov                                                                                9.00   + Stanislav Žáčik ( 5. výr.)   3. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
27.1.   Pondelok                —————-   FÉRIA
28.1.                  Utorok 17.00  + rodina Teľuchová a Polťaková   SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO, KŇAZA A UČ. CIR., SPOM.
29.1.                 Streda 17.00 + kňazi Andrej a Ľudovít   FÉRIA
30.1.                 Štvrtok 17.00   + Anton a Jozefína Machajoví a rodina z oboch strán  

 

FÉRIA
31.1.                  Piatok 17.00   + Emil a Mária a rodina z oboch strán   SV. JÁNA BOSCA, KŇAZA, SPOMIENKA
1.2.                 Sobota 13.00  + Alžbeta Kováčová, pohrebná FÉRIA
2.2.                Nedeľa 7.30    Za farníkov                                                                              9.00   + Štefan a Mária Klokneroví, starí rodičia z oboch strán, bratia a sestry   OBETOVANIE PÁNA, SVIATOK

POZNÁMKY:

  • Vo štvrtok bude polhodinu pred sv. omšou poklona pred vystavenou Najsvätejšou  Sviatosťou Oltárnou.
  • Na budúcu nedeľu budú Hromnice – sviatok Obetovania Pána. Pri druhej sv. omši (o 9:00) sa bude konať obrad posvätenia hromničných sviec.  Môžete si priniesť sviece na posvätenie.

 

Uložiť odkaz do záložiek.