Farské oznamy 5.1.2020 – 12.1.2020

  Gáň Liturgický kalendár
5.1.                 Nedeľa 7.30   + kňaz Silvester Oravec                                                     9.00   Za farníkov   2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
6.1.             Pondelok 7.30   Za farníkov                                                                                 9.00    Prosba za Božie požehnanie a pomoc pre deti a vnukov   ZJAVENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ
7.1.     Utorok 17.00  + Marta a Augustín (v)   FÉRIA
8.1.                Streda 9.00    +  Ľudmila a Arnošt Ritzný (v)   FÉRIA
9.1.    Štvrtok 17.00   Za zdravie a Božiu pomoc pre netere Renátu, Lenku, synovca Martina a ich rodiny (v)  

 

FÉRIA
10.1.              Piatok 17.00    Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu pre Martu, Jozefa a Veroniku (v)   FÉRIA
11.1.                Sobota            ————————- FÉRIA
12.1.              Nedeľa 7.30    Za farníkov                                                                                  9.00    Poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie a ochranu Panny Márie v ďalších  spoločných rokoch   KRST KRISTA PÁNA,    SVIATOK

POZNÁMKY:

  • V pondelok bude prikázaný sviatok: slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu.
  • Vo štvrtok bude polhodinu pred sv. omšou poklona pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
  • V piatok bude o 16:00 na fare stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi.
  • V piatok bude po sv. omši ( cca o 17:45 ) na fare stretnutie s birmovancami.
  • Posviacka domov v čase Zjavenia Pána bude v sobotu 11. januára. Prihlásiť sa možno v sakristii.
Uložiť odkaz do záložiek.