Farské oznamy 29.12.2019 – 5.1.2020

  Gáň Liturgický kalendár
29.12.       Nedeľa 7.30   + Bohuš Jakubček                                                               9.00   Za farníkov   SVÄTEJ  RODINY,    SVIATOK
30.12.      Pondelok 17.00     + Magdaléna, rodičia a deti (v)   6. DEŇ VIANOČNEJ OKTÁVY
31.12.         Utorok 17.00   + Milan Ujlacký, manž. Anna a jeho rodičia   7. DEŇ VIANOČNEJ OKTÁVY
1.1.                 Streda 9.00  Za farníkov   BOHORODIČKY PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ
2.1.                  Štvrtok 17.00   Za Božie požehnanie pre všetkých farníkov obce Valaská Belá, farára Roberta a diakona Júliusa a za  nové duchovné povolania (v)  

 

SV. BAZILA VEĽ. A GREGORA NAZIANZKÉHO, BIS. A UČ. CIRKVI, SPOM.
3.1.                 Piatok 17.00  Za Božie požehnanie a zdravie pre všetkých členov rodiny Miriamy Sondorovej (v)   FÉRIA
4.1.                 Sobota  8.00   Za stálu Božiu pomoc a potrebné zdravie pre Jozefa Mihala a jeho manželku (v) FÉRIA
5.1.                Nedeľa 7.30  + kňaz Silvester Oravec                                                   9.00   Za farníkov   2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

.

POZNÁMKY:

  • V utorok bude pri sv. omši prečítaná štatistika farnosti za uplynulý rok. Zároveň sa bude konať slávnostné poďakovanie na konci roka – Te Deum pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Pri speve Te Deum je možné získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Večerná sv. omša už platí z prikázaného sviatku nasledujúceho dňa.
  • V stredu bude prikázaný sviatok: slávnosť Bohorodičky Panny Márie.
  • Vo štvrtok ( výnimočne ) pred prvým piatkom navštívim chorých, ktorí sú prihlásení a prinesiem im Najsvätejšiu Sviatosť. Začnem približne od 8:30.
  • Na prvý piatok večer bude na konci sv. omše odprosujúca prvopiatková poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Z toho dôvodu nebude poklona vo štvrtok.
  • V sobotu bude približne hodinu pred sv. omšou fatimská pobožnosť – Večeradlo s Pannou Máriou na prvú sobotu v mesiaci.
  • Posviacka domov v čase Zjavenia Pána bude v sobotu 11. januára. Prihlásiť sa možno v sakristii.
Uložiť odkaz do záložiek.