Farské oznamy 22.12.2019 – 29.12.2019

  Gáň Liturgický kalendár
22.12.              Nedeľa 7.30    Za večnú spásu pre všetkých + kňazov pôsobiacich vo farnosti Valaská Belá (v)                          9.00    Za farníkov                      4 .          ADVENTNÁ  NEDEĽA
23.12.         Pondelok 8.00     Za večnú spásu všetkých +úradníkov pôsobiacich v obci Valaská Belá (v)   FÉRIA
24.12.               Utorok  Svätá omša vo vianočnej noci

22.00  Za večnú spásu pre  + rodičov Vincenta a Evu a ich syna Štefana a za krstných rodičov Jana a Johannu (v)

  FÉRIA
25.12.                 Streda 7.30    Za Božie požehnanie, ochranu Panny Márie a potrebné zdravie pre starostu Miloša Cúcika a jeho rodinu (v)                                                                                                            9.00   Za farníkov   NARODENIE  PÁNA,   SLÁVNOSŤ
26.12.       Štvrtok 9.00   + Terézia a Emanuel Ambrušoví  

 

SV. ŠTEFANA,PRVÉHO   MUČENÍKA, SVIATOK
27.12.              Piatok 17.00  + Angela, rodičia, starí rodičia a kňaz Rudolf (v))   SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, SVIAT.
28.12.              Sobota  8.00   Za Božie požehnanie pre zamestnancov obecného úradu a poslancov OZ obce Valaská Belá (v) SV. NEVINIATOK,   MUČENÍKOV, SVIAT.
29.12.              Nedeľa 7.30   +Bohuš Jakubček                                                               9.00   Za farníkov   SVÄTEJ  RODINY,   SVIATOK

POZNÁMKY:

  • V stredu je prikázaný sviatok: slávnosť Narodenia Pána, sväté omše budú ako v nedeľu.
  • Dnes popoludní o 15:00 sa bude tu v kostole konať pobožnosť deviatnika Prístrešie Svätej Rodine a zároveň si tu bude možné prevziať betlehemské svetlo.
  • Ďakujem v mene farnosti všetkým, ktorí prišli v sobotu pripravovať vianočný stromček a vianočnú výzdobu v kostole. Pán Boh zaplať za obetavosť!
  • V stredu na slávnosť Božieho narodenia sa bude na konci svätých omší konať obvyklá vianočná farská ofera.
Uložiť odkaz do záložiek.