Farské oznamy 27.10.2019 – 3.11.2019

  Gáň Liturgický kalendár
27.10.           Nedeľa 7.30  Za farníkov                                                                    9.00    + Klementína a Štefan Mrvoví a rodičia z oboch strán   30. NEDEĽA V  CEZROČNOM OBDOBÍ
28.10.     Pondelok 17.00  +Ján a Valéria Tvrdí a zať Štefan a František   SV. ŠIMONA A JÚDU APOŠ., SVIATOK
29.10.    Utorok 17.00  +Blažej Horník ( 1. výr. )   FÉRIA
30.10.           Streda 17.00  Poďakovanie za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie s prosbou o pomoc   FÉRIA
31.10.    Štvrtok 17.00  Za rodinu Matúša Gereka (v)  

 

FÉRIA
1.11.               Piatok 7.30    Za rodinu Kekeliakovcov (v)                                      9.00    Za farníkov   VŠETKÝCH SVÄTÝCH,   SLÁVNOSŤ
2.11.               Sobota 8.00   Za duše v očistci (v) FÉRIA
3.11.               Nedeľa 7.30  Za farníkov                                                                         9.00  +Vincencia a Michal Žáčikoví a starí rodičia z oboch strán, neter a synovec   31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

POZNÁMKY:

    • Večerné sv. omše cez týždeň už budú bývať o 17:00. V piatok bude prikázaný sviatok!Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle polhodinu pred sv. omšami, v piatok 1. 11. medzi prvou a druhou sv. omšou. Sväté prijímanie chorým, ktorí sú prihlásení prinesiem už vo štvtok. Začnem približne od 8:30.                                                                                                                                                                                                                                            ●Dušičková pobožnosť: 1. 11. o 14:00 cintorín Gáň a 2. 11. o 14:00 cintorín Nebojsa.                                                                                                                                                                                                           ●Odpustky v prospech zosnulých: Od poludnia 1. 11. do polnoci 2. 11. možno získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Odpustkový úkon: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť tri podmienky: pristúpiť k sv. spovedi, pristúpiť k sv. prijímaniu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca. Okrem toho vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.                                                                                                         Úplné odpustky v prospech duší v očistci možno raz denne získavať aj od 1. novembra do 8. novembra. Podmienkou je nábožná návšteva cintorína a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Treba však splniť aj vyššie uvedené podmienky.                              Prvá sobota v mesiaci: v sobotu ráno približne hodinu pred sv. omšou bude fatimská pobožnosť – Večeradlo s Pannou Máriou.

     

     

Uložiť odkaz do záložiek.