Farské oznamy 20.10.2019 – 27.10.2019

  Gáň Liturgický kalendár
20.10.                Nedeľa 7.30  Za farníkov                                                                                   9.00   Brakoň: +Adolf Tibenský, manž. Mária a rodičia Adolf a Jolana   29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
21.10.                        Pondelok                 ——————   FÉRIA
22.10.                          Utorok 18.00 Poďakovanie Sv. Rodine za dobrodenia celého života s prosbou o zdravie a pomoc   FÉRIA
23.10.                           Streda 18.00 +členovia rodiny Fókovej   FÉRIA
24.10.                           Štvrtok 18.00 Poďakovanie Pánu Bohu na 55. výročie sobáša s prosbou o ďalšiu pomoc a požehnanie  

 

FÉRIA
25.10.                            Piatok 18.00 +biskup Mons. Vladimír Filo   FÉRIA
26.10.                           Sobota                  ——————- FÉRIA
27.10.                 Nedeľa 7.30  Za farníkov                                                                                    9.00   + Klementína a Štefan Mrvoví a rodičia z oboch strán   30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

POZNÁMKY:                                                                                                                                                                                                                                   ●Zbierka „Boj proti hladu“, ktorú organizuje na Slovensku Vincentská rodina vyniesla v našej farnosti čiastku 191,20 Eur. Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky.                                                                                                                                           ●Dnes sa bude po sv. omšiach konať predpísaná zbierka na misie, ktorá sa každoročne koná tretiu októbrovú nedeľu, ktorá sa slávi ako misijná nedeľa.                                                                                                                                                                                                          Zo soboty 26.10. na nedeľu 27.10. sa mení čas. Posúvame hodiny z 3. na 2. hodinu stredoeurópskeho času.

Uložiť odkaz do záložiek.