Farské oznamy 13.10.2019 – 20.10.2019

  Gáň Liturgický kalendár
13.10.         Nedeľa 7.30  Za farníkov                                                                             9.00   +Štefan a Magdaléna Radimákoví a Valentín Grúber a dcéra Ingrid   28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
14.10.   Pondelok                 ——————   FÉRIA
15.10.             Utorok                 ——————   SV. TERÉZIE Z ÁVILY, PANNY A UČ. C., SP.
16.10.              Streda                 ——————   FÉRIA
17.10.            Štvrtok                 ——————  

 

SV. IGNÁCA, BISKUPA A MUČENÍKA, SPOM.
18.10.              Piatok                 ——————   SV.LUKÁŠA, EVANJELISTU, SVIAT.
19.10.             Sobota                  ——————- FÉRIA
20.10.         Nedeľa 7.30  Za farníkov                                                                             9.00   Brakoň: +Adolf Tibenský, manž. Mária a rodičia Adolf a Jolana   29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

POZNÁMKY:

  • Na budúcu nedeľu bude druhá sv. omša o 9:00 v kaplnke v Brakoni, z dôvodu záväzku fundačnej sv. omše.
  • Na budúcu nedeľu sa bude po sv. omšiach konať predpísaná zbierka na misie, ktorá sa každoročne koná tretiu októbrovú nedeľu, ktorá sa slávi ako misijná nedeľa.
  • Zastupovanie v dňoch 14. 10. – 19. 10.: farský úrad Galanta, tel. 031 / 780 57 40.

 

 

Uložiť odkaz do záložiek.