Farské oznamy 6.10.2019 – 13.10.2019

  Gáň Liturgický kalendár
6.10.             Nedeľa 7.30  + Stanislav Póša, rodičia z oboch strán a brat Milan s manželkou

9.00   Za farníkov

  27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
7.10.                    Pondelok 18.00   +Mária a starí rodičia z oboch strán   RUŽENCOVEJ PANNY  MÁRIE, SPOMIENKA
8.10.      Utorok 8.00   +Anastázia a Matúš (v)   FÉRIA
9.10.                    Streda         Brakoň                 ——————   FÉRIA
10.10.                   Štvrtok 18.00   +Štefan Kvaltýn  

 

FÉRIA
11.10.                   Piatok 18.00    +Jozef Miklóš   FÉRIA
12.10.                   Sobota                  ——————- FÉRIA
13.10.                   Nedeľa 7.30  Za farníkov

9.00   +Štefan a Magdaléna Radimákoví a Valentín Grúber a dcéra Ingrid

  28. NEDEĽA V  CEZROČNOM OBDOBÍ

POZNÁMKY:

  • Vo štvrtok bude polhodinu pred sv. omšou poklona pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
  • V sobotu bude v Trnave bude slávnostná sv. omša s procesiou s relikviami košických mučeníkov ( viď plagát vonku na výveske ).
  • Každoročná dobrovoľná vincentská zbierka „Boj proti hladu“: možnosť zapojiť sa kúpou medovníčkového srdiečka ( na stolíku vzadu ) alebo poslaním SMS alebo finančne na príslušný účet ( viac info na letákoch na stolíku vzadu ).
  • Prvé stretnutie s birmovancami bude v piatok 11. 10. po sv. omši ( čiže asi 18:45 ) na fare.
  • Prihlášky na prvé sv. prijímanie je možné si prevziať v sakristii.
Uložiť odkaz do záložiek.