Farské oznamy 29.9.2019 – 6.10.2019

  Gáň Liturgický kalendár
29.9.            Nedeľa 7.30  Za farníkov                                                                                 9.00  Poďakovanie za Božiu pomoc   26. NEDEĽA V  CEZROČNOM OBDOBÍ
30.9.        Pondelok       —————————   SV. HIERONYMA, KŇ. A UČ. CIRKVI, SPOM.
1.10.               Utorok 18.00 Za zdravie, Božiu pomoc a Božie požehnanie pre Jána a Silviu (v)   FÉRIASV. TERÉZIE Z LISIEUX, PANNY A UČ. CIR., SP.
2.10.               Streda Brakoň 18.00       Za zdravie, Božiu pomoc a Božie požehnanie pre Danielu, Ladislava, Davidka, Sašku a Martinka (v)   FÉRIASV. ANJELOV STRÁŽCOV, SPOM.
3.10.        Štvrtok 18.00 Poďakovanie za prijaté dobrodenia s prosbou o ďalšiu pomoc a ochranu  

 

FÉRIA
4.10.         Piatok 18.00   + Ján a Mária Ambrušoví a zať Jozef   SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, SPOMIENK.
5.10.       Sobota  8.00   Za zdravie, Božiu pomoc a Božie požehnanie pre Rastislava, Veroniku, Radka, Ivetu a Andreu (v) FÉRIA
6.10.            Nedeľa 7.30  + Stanislav Póša, rodičia z oboch strán a brat Milan s manželkou

9.00   Za farníkov

  27. NEDEĽA V  CEZROČNOM OBDOBÍ

POZNÁMKY:
Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle približne polhodinu pred sv. omšami, v nedeľu medzi prvou a druhou sv. omšou. Na prvý piatok predpoludním navštívim chorých, ktorí sú prihlásení a prinesiem im sväté prijímanie ( začnem približne od 8:30 ). V piatok večer bude na konci sv. omše prvopiatková odprosujúca poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou ( z toho dôvodu nebude poklona vo štvrtok ).
Prvá sobota v mesiaci: v sobotu ráno približne hodinu pred sv. omšou bude fatimská pobožnosť – Večeradlo s Pannou Máriou.
Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul na Slovensku: dnes 29. 9. a zajtra 30. 9. sa budú nachádzať v Trnave v Katedrále ( viď plagát na výveske ).
Každoročná dobrovoľná vincentská zbierka „Boj proti hladu“: možnosť zapojiť sa kúpou medovníčkového srdiečka ( na stolíku vzadu ) alebo poslaním SMS alebo finančne na príslušný účet ( viac info na letákoch na stolíku vzadu ).
Prvé stretnutie s birmovancami bude v piatok 11. 10. po sv. omši ( čiže asi 18:45 ) na fare.
Prihlášky na prvé sv. prijímanie si bude možné prevziať od budúcej nedele v sakristii.

Uložiť odkaz do záložiek.