Farské oznamy 22.9.2019 – 29.9.2019

  Gáň Liturgický kalendár
22.9.           Nedeľa 7.30  Za farníkov                                                        9.00  + Róbert Kivarot, rod. Vanková a otec Ján   25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
23.9.   Pondelok  8.00   + Milan Varmus /v/   SV. PÁTRA PIA KŇ., SPOMIENKA
24.9.  Utorok           ————————–   FÉRIA
25.9.     Streda Brakoň           ————————–   FÉRIA
26.9.  Štvrtok           ————————–  

 

FÉRIA
27.9.          Piatok 18.00   Poďakovanie Pánu Bohu za dobrodenia s prosbou o pomoc   SV. VINCENTA DE PAUL, KŇ., SPOM.
28.9.          Sobota           ————————– FÉRIA
29.9.          Nedeľa 7.30  Za farníkov                                                      9.00  Poďakovanie za Božiu pomoc   26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

POZNÁMKY:
●Zastupovanie v dňoch 23. 9. – 26. 9. 2019: Farský úrad Dolná Streda,tel. 0911 111 770.

Uložiť odkaz do záložiek.