Farské oznamy 28.7.2019 – 4.8.2019

  Gáň Liturgický kalendár
28.7.            Nedeľa 7.30  Za farníkov                                                                                     9.00 Brakoň: +Mária Soňa Radimáková   17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
 29.7.            Pondelok 18.30  Za pokoj v rodine (v)   SV. MARTY,   SPOMIENKA.
30.7.                  Utorok 8.00  + Irena, Mária a Alena (v)   FÉRIA
31.7.                   Streda               —————-   SV. IGNÁCA Z LOYOLY, KŇAZA, SPOMIENKA
1.8.                 Štvrtok                 ——————  

 

SV. ALFONZA MÁRIE DE LIGOURI, BIS. A UČ. CIR., SPOM.
2.8.              Piatok                 ——————-   FÉRIA
3.8.          Sobota               ——————- FÉRIA
4.8.             Nedeľa 9.00  + Miroslav Čemez a otec Ernest   18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

POZNÁMKY:

  • Zastupovanie: streda 31. 7. až piatok 9. 8. 2019: Rím. kat. farský úrad Galanta, tel. 031 / 780 57 40.
Uložiť odkaz do záložiek.