Farské oznamy 7.7.2019 – 14.7.2019

  Gáň Liturgický kalendár
7.7.               Nedeľa 7.30  +  Karol a Valéria a rodina z oboch strán                            9.00   Za farníkov   14. NEDEĽA V  CEZROČNOM OBDOBÍ
8.7.             Pondelok 18.30  + Anna a František Holčekoví a starí rodičia Žáčikoví   FÉRIA
9.7.               Utorok 18.30  + Irena a Anton Popluhároví   FÉRIA
10.7.           Streda BRAKOŇ 18.30  Poďakovanie za Božie dary a ochranu Panny Márie v rokoch spoločného života   FÉRIA
11.7.                 Štvrtok 18.30  + Vojtech a Anna Stipuloví a rodičia z oboch strán  

 

SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EUR., SVIAT.
12.7.                  Piatok 18.30  + František a Anna Holuboví, súrodenci a rodičia z oboch strán   FÉRIA
13.7.                 Sobota           —————- FÉRIA.
14.7.           Nedeľa 7.30   + zať Peter /v/                                                                                9.00   Za farníkov   15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

POZNÁMKY:

  • Dnes popoludní o 15:00 bude v kaplnke v Brakoni pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
  • Vo štvrtok bude polhodinu pred sv. omšou poklona pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Uložiť odkaz do záložiek.