Farské oznamy 27.1.2018. – 3.2.2018

  Gáň Liturgický kalendár
27.1.    Nedeľa 7.30  Poďakovanie za Božiu pomoc v ťažkej chorobe a za ochranu Panny Márie do ďalších rokov                                                         9.00   Za farníkov       3. NEDEĽA CEZ ROK
28.1. Pondelok           ——————————   SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO, KŇAZA  A UČ. CIR., SPOM.
29.1.               Utorok 17.00  Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu Ovečkovú (v)   FÉRIA
30.1.               Streda 17.00  Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rod. Klimovú a malú Máriu (v)   FÉRIA
31.1.               Štvrtok 17.00   +Emil a Mária a rodina z oboch strán  

 

SV. JÁNA BOSCA, KŇAZA, SPOM.
1.2.                 Piatok 17.00   Za dary Ducha Svätého pre deti (v)   FÉRIA
2.2.                 Sobota Za Božiu pomoc a posilu v ťažkej nemoci pre Máriu, a ak je to Božia vôľa za uzdravenie (v) OBETOVANIE PÁNA, SVIATOK
3.2.                Nedeľa 7.30  +Blažej Horník                                                                        9.00   Za farníkov   4. NEDEĽA CEZ ROK

POZNÁMKY:

  • Dnes popoludní o 15:00 bude v kaplnke v Brakoni pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
  • Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle približne polhodinu pred sv. omšami. V piatok predpoludním prinesiem chorým, ktorí sú prihlásení sv. prijímanie( približne od 8:30 ). V piatok večer bude na konci sv. omše odprosujúca prvopiatková eucharistická poklona. Z toho dôvodu nebude adorácia vo štvrtok.
  • V sobotu na Hromnice bude ráno pri sv. omši obrad posvätenia hromničných sviec. Môžete si priniesť sviece na posvätenie. Zároveň, keďže to bude aj prvá sobota v mesiaci, sa bude asi hodinu pred sv. omšou konať fatimská pobožnosť Večeradlo s Pannou Máriou.
  • Dnes sa po sv. omšiach bude konať predpisaná zbierka na katolícke školstvo, ktorá sa v našej arcidiecéze koná každý rok poslednú januárovú nedeľu.

 

Uložiť odkaz do záložiek.