Farské oznamy 6.1. 2019 – 13. 1. 2019

  Gáň Liturgicý kalendár
6.1.                  Nedeľa 7.30  Za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá                                                        9.00   Za farníkov    ZJAVENIE PÁNA,   SLÁVNOSŤ
7.1.             Pondelok 17.00  +Jozef, Maria a syn Jozef (v)   FÉRIA
8.1.                       Utorok                 —————   FÉRIA
9.1.                      Streda 17.00 +Matilda, Vojtech a syn Jan (v)   FÉRIA.
10.1.                    Štvrtok 17.00   Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre Milana (v)  

 

FÉRIA
11.1.                      Piatok 17.00   +Jozef Filko, rodičia a starí rodičia)   FÉRIA
12.1.                   Sobota                    —————- FÉRIA
13.1.                  Nedeľa 7.30  Poďakovanie s  prosbou o Božie požehnanie a ochranu Panny Márie v ďalších spoločných rokoch                                        9.00   Za farníkov   KRST KRISTA PÁNA, SVIATOK

POZNÁMKY:

  • Dnes popoludní o 15:00 bude v kaplnke v Brakoni pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
  • Stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi bude v piatok o 16:00 na fare.
  • Posviacka domov v čase Zjavenia Pána, bude v sobotu 12. januára. Prihlásiť sa možno v sakristii.

 

Uložiť odkaz do záložiek.