Farské oznamy 30.12. 2018 – 6.1. 2019

  Gáň Liturgicý kalendár
30.12.              Nedeľa 7.30  +Milan a Anna Ujlackí

9.00   Za farníkov

  SVÄTÁ RODINA                                                    SVIATOK
 31.12.      Pondelok 17.00  +kňaz Mons. Silvester Oravec   7. DEŇ VIANOČNEJ OKTÁVY
1.1.                      Utorok 9.00    Za farníkov   BOHORODIČKY  PANNY MÁRIE                    SLÁVNOSŤ
2.1.                     Streda        —————-   SV. BAZILA VEĽKÉHO A GREGORA NAZIANZSKÉHO, BISKUPOV A UČITEĽOV CIR., SP.
3.1.                  Štvrtok 17.00   Za duše v očistci (v)  

 

FÉRIA
4.1.                     Piatok 17.00   Za zdravie rodiny (v)   FÉRIA
5.1.                    Sobota 8.00 +Milan, rodičia Štefan a Agneša a  súrodenci (v) FÉRIA
6.1.                   Nedeľa 7.30  Za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá                9.00   Za farníkov   ZJAVENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ

POZNÁMKY:

  • Dnes popoludní o 15:00 bude v kaplnke v Brakoni pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
  • V utorok bude prikázaný sviatok!
  • Na prvý piatok navštívim chorých, ktorí sú prihlásení a prinesiem im Najsvätejšiu Sviatosť. Začnem približne od 8:30. Večer bude na konci sv. omše odprosujúca prvopiatková poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou.      Z toho dôvodu nebude poklona vo štvrtok.
  • V sobotu bude približne hodinu pred sv. omšou fatimská pobožnosť – Večeradlo s Pannou Máriou na prvú sobotu v mesiaci.
  • Na budúcu nedeľu bude možné prevziať si v kostole novú svätenú vodu.
  • Posviacka domov v čase Zjavenia Pána bude v sobotu 12. januára. Prihlásiť sa možno v sakristii.

 

Uložiť odkaz do záložiek.