Farské oznamy 9.12.2018 – 16.12.2018

  Gáň Liturgický kalendár
9.12.                 

 Nedeľa

7.30 +Emil a Mária Beňušoví a rodičia z oboch strán                                           9.00  Za farníkov   2. ADVENTNÁ NEDEĽA
10.12.

Pondelok

               ——————–                         FÉRIA
11.12.

Utorok

17.00  Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja (v)                        FÉRIA
12.12.   

Streda           

17.00  Za zdravie a Božiu pomoc pre Emíliu, Petra, Janu, Juraja a vnúčatá (v)                        FÉRIA
13.12.             

Štvrtok

 8.00  Na poďakovanie za milosť zdravia pre Evku (v)  

 

SV. LUCIE, PANNY A  MUČ., SPOMIENKA
14.12.             

Piatok

17.00   +Mária Tibenská ( 1. výr. ) a manž. Adolf SV. JÁNA Z KRÍŽA,KŇAZA A UČ. CIR., SP.
15.12.             

Sobota

           ———————-                     FÉRIA
16.12. 

Nedeľa

                                 7.30  Za farníkov                                                                                              9.00  + Ladislav Gál   3. ADVENTNÁ  NEDEĽA

POZNÁMKY:

  • Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v nedeľu o 15:00 v kaplnke v Brakoni.
  • Zimné kántrové dni: nasledujúca streda, piatok a sobota. Záväzný je iba jedeň deň. Úmysel: za duchovnú obnovu rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
  • Spovedať k Vianociam budem priebežne počas celého adventu, vždy približne polhodinu pred sv. omšami. V nedeľu medzi prvou a druhou sv. omšou. Pre malý záujem sa nebude vyhlasovať jeden konkrétny dátum sv. spovede.
  • Vianočné spovedanie v niektorých okolitých farnostiach: Dolná Streda – streda 19.12 16:30 – 18:00, Šúrovce – štvrtok 20. 12. 10:00 – 11:30 a 15:30 – 18:00, Sereď – piatok 21. 12. 15:30 – 17:30 a sobota 22. 12. 10:00 – 12:00 a 15:30 – 18:00.
  • V piatok stretnutie prvoprijímajúcich detí o 16:00 na fare.
Uložiť odkaz do záložiek.