Farské oznamy 25.11.2018 – 2.12.2018

  Gáň Liturgický kalendár
25.11.                 Nedeľa 7.30 + kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti                            9.00   Za farníkov   KRISTA KRÁĽA,    SLÁVNOSŤ
26.11.                Pondelok 17.00  +Jan a Helena Horníkoví   FÉRIA
27.11.                  Utorok 17.00 +Štefan Mrva a manž. Klementína   FÉRIA
28.11.               Streda            17.00.+Matej Kováč a syn Miroslav   FÉRIA
29.11.                      Štvrtok 17.00 Za živých členov ružencového bratstva  

 

FÉRIA
30.11.                       Piatok 17.00  +Jozef, Alžbeta a Matilda SV. ONDREJA  APOŠTOLA, SVIATOK
1.12.                         Sobota 17.00 Na úmysel ordinára FÉRIA
2.12.                         Nedeľa

7.30    Za farníkov                                                           9.00  Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Geletovú

  1. ADVENTNÁ  NEDEĽA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKY:

  • Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v nedeľu o 15:00 v kaplnke v Brakoni.
  • Spovedanie chorých k Vianociam bude na prvý piatok 7. decembra. Svojich chorých môžete prihlasovať v sakristii.
  • Vo štvrtok bude polhodinu pred sv. omšou poklona pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
  • V sobotu ráno asi hodinu pred sv. omšou bude fatimská pobožnosť – večeradlo s Pannou Máriou na prvú sobotu v mesiaci.
  • Na budúcu nedeľu bude na začiatku oboch sv. omši požehnanie adventných vencov.  Môžete si priniesť svoje vence na posvätenie.
  • Na budúcu nedeľu sa na konci sv. omši bude konať predpísaná jesenná zbierka  na charitu, ktorá každoročne pripadá na prvú adventnú nedeľu.

 

 

Uložiť odkaz do záložiek.