Farské oznamy 4.11.2018 – 11.11.2018

  Gáň Liturgický kalendár
4.11.                 Nedeľa 7.30 + kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti

9.00   Za farníkov

  31. NEDEĽA CEZ ROK
5.11.                Pondelok 17.00  Za zosnulých členov ružencového spolku                   FÉRIA
6.11.                 Utorok 17.00 Poďakovanie Pánu Bohu s prosbou o pomoc a požehnanie                  FÉRIA
7.11.             Streda           

———————

                 FÉRIA
8.11.                  Štvrtok 17.00 Poďakovanie Pánu Bohu s prosbou o ďalšie požehnanie pre rodinu  

 

               FÉRIA
9.11.                  Piatok 17.00  +Anton a Maria Horníkoví VÝR. POSV. LATERÁN.  BAZILIKY, SVIATOK
10.11.                 Sobota

———————

SV. LEVA VEĽKÉHO, PP. A UČ. CIR., SPOM
11.11.                   Nedeľa 7.30 +František a Žofia Horníkoví                                      9.00  Za farníkov   32. NEDEĽA CEZ ROK

 

POZNÁMKY:

  • Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v nedeľu o 15:00 v kaplnke v Brakoni.
  • Odpustky v prospech zosnulých:                                                                                                                                                                                        Úplné odpustky v prospech duší v očistci možno raz denne získavať aj od 1. novembra do 8. novembra. Podmienkou je nábožná návšteva cintorína a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Treba splniť aj tri obvykle podmienky: pristúpiť  sv. spovedi, pristúpiť k sv. prijímaniu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.   Okrem toho vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.
  • V piatok bude stretnutie prvoprijímajúcich detí o16:00 na fare.
  • Vo štvrtok bude polhodinu pred sv. omšou poklona pred Nasvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

 

Uložiť odkaz do záložiek.