Farské oznamy 28.10.2018 – 4.11.2018

  Gáň Liturgický kalendár
28.10.                                           Nedeľa 7.30 + biskup Mons. Vladimír Filo                9.00  Za šírenie kultúry života a za požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny         30. NEDEĽA CEZ ROK
29.10.                                    Pondelok 17.00  +Ján a Valéria a zaťovia Štefan a František   FÉRIA
30.10.                                       Utorok 17.00  Za členov ružencového bratstva   FÉRIA
31.10.                                            Streda            17.00  +Jozef a Vilma a dcéra Anna Husárová /v/   FÉRIA
1.11.                                             Štvrtok 7.30  Za farníkov

9.00 +Ernest Čemez a syn Miroslav

 

 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH,   SLÁVNOSŤ

2.11.                                             Piatok 17.00  Za duše v očistci

SPOMIENKA VŠETKÝCH VERNÝCH  ZOSNULÝCH 

3.11.                                             Sobota 8.00  +rodičia Žatkuliakoví a Bulvasňákoví /v/ FÉRIA
4.11.                                            Nedeľa 7.30 +kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti                                           9.00 Za farníkov          31. NEDEĽA CEZ ROK

POZNÁMKY:

  • Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v nedeľu o 15:00 v kaplnke v Brakoni.
  • V o štvrtok bude prikázaný sviatok!
  • Dušičková pobožnosť: 1. 11. o 14:00 cintorín Gáň a 2. 11. o 14:00 cintorín Nebojsa.
  • Odpustky v prospech zosnulých:

Od poludnia 1. 11. do polnoci 2. 11. možno získať úplne odpustky, ktoré  možno privlastniť iba

dušiam v očistci. Odpustkový ukon: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a

Verím v Boha. Okrem toho treba splniť tri podmienky: pristúpiť k sv. spovedi, pristúpiť k sv.

prijímaniu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca. Okrem toho vo všeobecnosti treba vylúčiť

akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

Úplne odpustky v prospech duši v očistci možno raz denne získavať aj od 1. novembra do 8.

novembra. Podmienkou je nábožná návšteva cintorína a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.

Treba však splniť aj vyššie uvedené podmienky.

  • V piatok predpoludním navštívim chorých, ktorí sú prihlásení a prinesiem im Najsvätejšiu

Sviatosť. Začnem približne od 8:30.

  • Na prvý piatok bude na konci sv. omše odprosujúca poklona pred Nasvätejšou Sviatosťou.                                                                                                                                                                                                                  V sobotu  3.11 .2018 bude fatimská pobožnosť–večeradlo s Pannou Máriou na prvú   sobotu v mesiaci, so začiatkom o 7.00 hod.
Uložiť odkaz do záložiek.