Farské oznamy 21.10.2018 – 28.10.2018

  Gáň Liturgický kalendár
21.10.  Nedeľa 7.30 Za farníkov

Brakoň:                                                                                    9.00    +Jozef a Margita                                /20. výr./

  29. NEDEĽA CEZ ROK
22.10.              Pondelok ——————-   FÉRIA
23.10.               Utorok                   ——————-   FÉRIA
24.10.             Streda            ——————–   FÉRIA
25.10.             Štvrtok ——————–  

 

FÉRIA
26.10.               Piatok ——————— FÉRIA
27.10.               Sobota ——————— FÉRIA
28.10.             Nedeľa 7.30 + biskup Mons. Vladimír Filo

9.00  Za šírenie kultúry života a za požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny

  30. NEDEĽA CEZ ROK

POZNÁMKY :                                                                                                                                                                                                  Zastupovanie v dňoch 22. 10. – 26. 10. 2018: Farský úrad Dolná Streda, telefonický kontakt 0911 111 770.

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v nedeľu o 15:00 v kaplnke v Brakoni.

Zbierka „boj proti hladu“ v našej farnosti vyniesla 114,60 €.

Prihlášky na prvé sv. prijímanie si možno prevziať v sakristii, treba ich odovzdať do konca októbra.

Dnes sa bude po sv. omšiach konať predpísaná zbierka na misie, ktorá pripadá na tretiu októbrovú nedeľu.

 

Uložiť odkaz do záložiek.