Farské oznamy 14.10.2018 – 21.10.2018

  Gáň Liturgický kalendár
14.10.              Nedeľa 7.30     + rodina Valušeková                                                     9.00     Za farníkov                            28. NEDEĽA CEZ ROK
15.10.            Pondelok  18.00  Za Božiu pomoc pre snúbencov   SV. TERÉZIA Z AVILY,   PANNA A UČ. CIR., SP
16.10.              Utorok 18.00  +Ján a Katarína Jantošovičoví   FÉRIA
17.10.          Streda            Brakoň 18.00   Za šírenie kultúry života a za požehnanie a posilnenie pre manželstvá  a rodiny   SV. IGNÁC ANTIOCHIJSKÝ   BISKUP A MUČENÍK, SPOM
18.10.          Štvrtok 18.00  +Adolf a Maria Tibenskí  a rodičia  

 

           SV. LUKÁŠ,                               EVANJ.,  SVIATOK
19.10.                    Piatok 18.00  + Jozef Maco a syn Jaroslav FÉRIA
20.10.                  Sobota 15.30   Za novomanželov FÉRIA
21.10.                    Nedeľa 7.30  Za farníkov                                                              Brakoň:                                                                                           9.00    +Jozef a Margita Rojkoví  /20. výr./   29. NEDEĽA CEZ ROK

 

 

POZNÁMKY:

  • Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v nedeľu o 15:00 v kaplnke v Brakoni.
  • Vo štvrtok bude polhodinu pred sv. omšou poklona pred vystavenou Oltárnou  Sviatosťou.
  • Na budúcu nedeľu bude druhá svätá omša ( o 9:00 ) výnimočne v kaplnke v Brakoni – fundačná sv.omša.
  • Október – mesiac sv. ruženca: spoločná modlitba sv. ruženca v kostole je obdarovaná úplnými odpustkami.
  • Prihlášky na prvé sv. prijímanie si možno prevziať v sakristii, treba ich odovzdať do konca októbra.
  • Na budúcu nedeľu sa bude po sv. omšiach konať predpísaná zbierka na misie, ktorá každoročne pripadá na tretiu októbrovú nedeľu.

 

Uložiť odkaz do záložiek.