Farské oznamy 7.10.2018 – 14.10.2018

  Gáň Liturgický kalendár
7.10.                   Nedeľa 7.30     + rodina  Kobelová                                                     9.00     Za farníkov                                                     27. NEDEĽA CEZ ROK
8.10.                    Pondelok  18.00 +Ján a Anna Hrenákoví /v   FÉRIA
9.10.                    Utorok 18.00 +Mária  starí rod. z oboch strán   FÉRIA
10.10.       Streda            Brakoň                    —————-   FÉRIA
11.10.                  Štvrtok 18.00 +Ján a Anna Hrenákoví /v  

 

FÉRIA
12.10.                   Piatok 18.00 + Michal a Anna Bednároví FÉRIA
13.10.                   Sobota                  —————— FÉRIA
14.10.                    Nedeľa 7.30     + rodina Valušeková                                             9.00     Za farníkov                            28. NEDEĽA CEZ ROK

POZNÁMKY:

  • Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v nedeľu o 15:00 v kaplnke v Brakoni.
  • Vo štvrtok bude polhodinu pred sv. omšou poklona pred vystavenou Oltárnou Sviatosťou.
  • Katolicka Jednota v Gáni organizuje v sobotu 13. 10. 2018 pútnicky zájazd do

           Nitry. Odchod autobusu bude o 8:00 od Kultúrneho domu. Cena zájazdu 1 euro.

Prihlasovať sa možno u pani Danišovičovej alebo na obecnom úrade.

  • Október – mesiac sv. ruženca: spoločná modlitba sv. ruženca v kostole je obdarovaná úplnými odpustkami.
  • Prihlášky na prvé sv. prijímanie si možno prevziať v sakristii, treba ich odovzdať do konca októbra.
Uložiť odkaz do záložiek.