Farské oznamy 26.8.2018 – 2.9.2018

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Gáň
Gáň 100,  924 01 Galanta 1,

IČO: 34029681,   tel.: 031 / 780 50 39     www.gan.fara.sk
________________________________________________________________________________________________
Farské oznamy na 21. nedeľu cez rok

Deň                         dátum                  Liturgický kalendár                  Čas               Úmysel sv. omše

NEDEĽA                 26. 8.                21. NEDEĽA CEZ ROK               9:00            +Jozef a Mária Filoví                                                                                                                                                                                              a  synovia

PONDELOK           27. 8.                    SV. MONIKY, SP.                                                                  – – – –

UTOROK                 28. 8.                  SV. AUGUSTÍNA, BIS. A  UČ. CIRKVI, SP.                 – – – –

STREDA                  29. 8.                  MUČ. SMRŤ SV. JÁNA  KRSTITEĽA                             – – – –

ŠTVRTOK                30. 8.                VÝR. POSV. KATEDR.   CHRÁMU, SV.                        – – – –

PIATOK                    31. 8.                          FÉRIA                                                                                   – – – –

SOBOTA                    1. 9.                            FÉRIA                                                                                   – – – –

NEDEĽA                   2. 9.                  22. NEDEĽA CEZ ROK                 7:30    +Emil a Mária Beňušoví                                                                                                                                                                            a rodičia z oboch strán

                                                                                                                                    9:00     Za farníkov

POZNÁMKY:
Zastupovanie v dňoch 20. 8. – 31. 8. 2018: Farský úrad Sereď, tel. 031 / 78 92 867.

Každú nedeľu  je pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu  o 15:00 v kaplnke v Brakoni.

                                                                                                                                                                                                                          V sobotu  1.9.2018 bude fatimská pobožnosť–večeradlo s Pannou Máriou na prvú sobotu v mesiaci, o 8.00 hod., v kaplnke na Brakoni.

Uložiť odkaz do záložiek.