Farské oznamy 19.8.2018 – 26.8.2018

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Gáň
Gáň 100, 924 01 Galanta 1, IČO: 34029681, tel.: 031 / 780 50 39
www.gan.fara.sk
Farské oznamy na 20. nedeľu cez rok
Deň                  dátum                   Liturgický kalendár               Čas                     Úmysel sv. omše

  NEDEĽA           19. 8.                   20. NEDEĽA CEZ ROK           7:30   +biskup Mons. Vladimír Filo                                                                                                                                               9:00       Nebojsa: Za farníkov

 

PONDELOK      20. 8.                   SV. BERNARD,

                                                                   OPÁT A UČ. CIR., SP.                     – – – –

UTOROK           21. 8.                  SV. PIUS X., PP., SPOM.                    – – – –

STREDA            22. 8.                    PANNA  MÁRIA

                                                                      KRÁĽOVÁ, SPOM.                       – – – –

ŠTVRTOK         23. 8.                            FÉRIA                                                 – – – –

PIATOK            24. 8.                  SV. BARTOLOMEJ,

                                                            APOŠ., SVIATOK                                   – – – –

SOBOTA           25. 8.                             FÉRIA                                               – – – –

 

NEDEĽA           26. 8.                 21. NEDEĽA CEZ ROK              9:00  +Jozef a Mária Filoví a synovia

POZNÁMKY:
. Zastupovanie v dňoch 20. 8. – 31. 8. 2018: Farský úrad Sereď, tel. 031 / 78 92 867.
. Na budúcu nedeľu bude iba jedna sv. omša o 9:00! Bude ju celebrovať vdp.
Marian Kolenčík zo Šúroviec.
. Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu  – v  každú  nedeľu o 15:00 v kaplnke v Brakoni.

Uložiť odkaz do záložiek.