Farské oznamy 12.8.2018 – 19.8.2018

   Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Gáň
Gáň 100, 924 01 Galanta 1, IČO: 34029681, tel.: 031 / 780 50 39
www.gan.fara.sk
________________________________________________________________________________________________
Farské oznamy na 19. nedeľu cez rok

Deň                    dátum             Liturgický kalendár                            Čas                                                   Úmysel sv. omše
NEDEĽA          12. 8.             19. NEDEĽA CEZ ROK                         7:30        Za zdravie a Božiu pomoc                                                                                                                                                                                               9:00       Za farníkov

 

PONDELOK     13. 8.           FÉRIA                                                        18:30    +Gizela a Alexander Miklošoví

UTOROK          14. 8.           SV. MAXIMILIÁN                                 18:30   + Augustín Ambruš                                                                                                                                             MÁRIA  KOLBE, KŇ.                                                                                                                                                                                                                                      A MUČ., SP.                                   manž. Mária a starí rodičia                                                                                                                                                                                                           z  oboch strán

STREDA           15. 8.           NANEBOVZATIE                                8:00   Brakoň: Na úmysel (v)

                                                       PANNY MÁRIE,   SLÁVNOSŤ

                                                                                                                     18:30    Za farníkov

ŠTVRTOK          16. 8.          FÉRIA                                                18:30      +Jozef Kováč

 

PIATOK              17. 8.          FÉRIA                                              18:30      +Vincent Mrva, manž.                                                                                                                                                                                                              Vilma  a rodičia

 

SOBOTA             18. 8.          FÉRIA                                               – – – –

 

NEDEĽA             19. 8.     20. NEDEĽA CEZ ROK                        7:30     +biskup Mons. Vladimír Filo                                                                                                                                                                                             9:00      Nebojsa: Za farníkov

POZNÁMKY:
●V stredu bude prikázaný sviatok!
●Vo štvrtok bude polhodinu pred sv. omšou poklona pred vystavenou Najsvätejšou
Sviatosťou Oltárnou.
●Na budúcu nedeľu bude druhá sv. omša o 9:00 v Nebojsi.

Uložiť odkaz do záložiek.