Farské oznamy 5.8.2018-12.8.2018

  Gáň Liturgický kalendár
5.8.                  Nedeľa 9.00    + Miroslav Čemez a otec Ernest                           

18. NEDEĽA CEZ ROK

6.8.                        Pondelok

—————

 

PREMENENIE PÁNA, SVIATOK

7.8.                       Utorok

—————

 

FÉRIA

8.8.                      Streda

—————

 

SV. DOMINIK,KŇAZ, SPOMIENKA

9.8.                    Štvrtok

—————

 

 

 SVTERÉZIA BENEDIKTA OD KRÍŽA, PANNA  A MUČ.,
SVIATOK PATR. EURÓPY
10.8.                    Piatok 18.30   Na úmysel ordinára

SV. VAVRINEC, DIAKON A MUČ., SVIATOK

11.8.                   Sobota

—————

SV. KLÁRA, PANNA, SPOMIENKA

12.8.            Nedeľa

7.30   Za zdravie a Božiu pomoc                                                            9.00   Za farníkov                         

  19. NEDEĽA CEZ ROK

Poznámky:      

Zastupovanie v dňoch 1. 8. – 8. 8. 2018: Rím. kat. farský úrad Dolná Streda, tel. : 0911 111 770.

-Každú nedeľu, bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v kaplnke Sv. Anny v Brakoni, o 15.00 hod.

Uložiť odkaz do záložiek.