Farské oznamy 1.7.2018 – 8.7.2018

  Gáň Liturgický kalendár
1.7.                 Nedeľa 7.30    Za farníkov                                          9.00    +Jozef a Mária Bublincoví a ich dcéry Matilda, Antónia a Marta                            13. NEDEĽA CEZ ROK
2.7.                Pondelok 18.30   +Anton Horváth a rodičia  Mária a František   NÁVŠTEVA   PANNY MÁRIE, SVIATOK
3.7.                   Utorok 18.30  +Ján a  Júlia  Piršeloví a Alžbeta a Anton Huloví a nevesta Mária   SV.TOMÁŠ, APOŠTOL, SVIATOK
4.7.                 Streda 18.30  +Ján a Anna Betákoví (v)    FÉRIA
5.7.                       Štvrtok    8.00  +Ján a Anna Betákoví (v)  

 

SV. CYRIL A METOD, SLOVAN. VIEROZV. SLÁVNOSŤ
6.7.                 Piatok  18.30  +Ján a Anna Betákoví (v)                                     FÉRIA
7.7.                  Sobota  8.00  + Michal a manž.  Irena Beňušoví                                     FÉRIA
 8.7.                 Nedeľa 7.30  +Karol a Valéria Babicoví a rodičia z oboch strán                                                                                                                    9.00    Za farníkov                            14. NEDEĽA CEZ ROK

 

 

POZNÁMKY:

  • Prvý piatok v mesiaci: k dispozícii ku sv. spovedi budem ako obvykle, približne polhodinu pred sv. omšou. V piatok predpoludním prinesiem chorým, ktorí sú prihlásení, Sviatosť Oltárnu. Začnem približne od 8:30.         V piatok večer bude na konci omše odprosujúca prvopiatková   pobožnosť pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou.
  • V sobotu bude približne hodinu pred sv. omšou fatimská pobožnosť – večeradlo s Pannou Máriou na prvú sobotu v mesiaci.
  • Predpísaná zbierka Halier sv. Petra ( zbierka na dobročinné diela Svätého Otca )minulú nedeľu: 127,60 eur + 100 eur venovala dodatočne Bohu známa rodina. Pán Boh odplať všetkým, ktorí prispeli.
Uložiť odkaz do záložiek.