Farské oznamy 10.6.2018 – 17.6.2018

  Gáň Liturgický kalendár

10.6.                Nedeľa

7.30   Za farníkov                                                                  9.00 + Ján a Agneša Nagyoví                           

 

10.Nedeľa v cezročnom období

11.6.   Pondelok 18.30  + Štefan a Klementína Mrvoví a starí  rodičia z oboch strán   Sv. Barnabáš, apoštol, spom.
12.6.                 Utorok 18.30  + Anna Ujlacká /1. výročie/                           FÉRIA
13.6.                   Streda 18.30 Poďakovanie Pánu Bohu a Panne Márii za dožitých 60 rokov    Sv. Anton Paduánsky, kňaz a uč. Cirkvi, spom.
14.6.                 Štvrtok 18.30  + Ján a Katarína Štefunkoví, dcéra Valéria, syn Juraj a starí  rodičia  z oboch strán  

 

                         FÉRIA
15.6.                  Piatok 18.30  + Ján a Anna Betákoví                          FÉRIA
16.6.                   Sobota                    —————-                          FÉRIA
 17.6.                  Nedeľa 7.30    + Karol a Valéria Babicoví a rodičia z oboch strán                                                                9.00  Za farníkov                               

11.Nedeľa v cezročnom období

 

 

POZNÁMKY:

  • Vo štvrtok bude polhodinu pred sv. omšou poklona pred vystavenou Najsvätejšou

Sviatosťou Oltárnou.

Uložiť odkaz do záložiek.