Farské oznamy 27.5.2018 – 3.6.2018

    Gáň Liturgický kalendár
27.5.              Nedeľa

7.30  Za  farníkov                                                9.00    + Petronela a Jozef Jurinoví                           

 

 Najsvätejšia Trojica, slávnosť           

28.5.        Pondelok               —————-                              FÉRIA

29.5.          Utorok

18.30    + Dušan Bucko                              FÉRIA
30.5.              Streda               —————-                              FÉRIA
31.5.      Štvrtok 18.30       Za farníkov  

 

Najsvätejšie Kristovo Telo                         a  Krv,  slávnosť                                                                     

1.6.                     Piatok 18.30  + Michal a Vincencia Žáčikoví, starí  rodičia z oboch strán a neter a synovec

Sv. Justín, mučeník, spomienka

2.6.                     Sobota 8.00     Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Slyškovú (v)                           FÉRIA
 3.6.                   Nedeľa

7.30    Poďakovanie za spoločné roky života s prosbou o ďalšie milosti                                                                                              9.00    Za  farníkov                        

 

9.Nedeľa v cezročnom období

POZNAMKY:

  • Vo štvrtok bude prikázaný sviatok! Svätá omša bude 18:30, po nej procesia s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou okolo kostola. Prosíme mužov i ženy o pomoc pri príprave oltárikov na procesiu. Deti môžu rozsýpať lupienky kvetov pred Sviatosťou Oltárnou. Kto sa zúčastní na speve hymnu Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu na konci procesie, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Prvý piatok v mesiaci: spovedám približne polhodinu pred sv. omšami. V piatok predpoludním navštívim chorých, ktorí sú prihlásení a prinesiem im Najsvätejšiu Sviatosť. Večer bude na konci sv. omše odprosujúca pobožnosť na prvý piatok pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou.
  • Prvá sobota v mesiaci: približne hodinu pred sv. omšou bude fatimská pobožnosť– večeradlo s Pannou Máriou.

 

Uložiť odkaz do záložiek.