Farské oznamy 22.10.2017 – 29.10.2017

  Gáň Filiálka - Nebojsa Liturgický  kalendár 22.10. Nedeľa   7.30  +biskup Mons.Vladimír Filo  9.00    za farníkov    29. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 23.10.     Pondelok                   ----------   FÉRIA 24.10. Utorok  18.00  + František a Ema Žáčikoví   FÉRIA 25.10.     Streda 18.00  + starí rodičia z oboch strán   FÉRIA 26.10.  Štvrtok 18.00   za zomrelých     Prečítať viac o Farské oznamy 22.10.2017 – 29.10.2017[...]

Farské oznamy 15.10.2017 – 22.10.2017

I a   Gáň Filiálka - Nebojsa Liturgický  kalendár 15.10.  Nedeľa  7.30 +Štefan Kvaltýn / 2. výr./ 9.00  Za farníkov    28. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  16.10.     Pondelok                   ----------    FÉRIA 17.10. Utorok                       ----------   SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČENÍKA, SPOM 18.10.     Streda Brakoň 18.00 +Adolf Tibenský a rodičia    SV. LUKÁŠA, Prečítať viac o Farské oznamy 15.10.2017 – 22.10.2017[...]

Farské oznamy 8.10.2017 – 15.10.2017

  Gáň Filiálka - Nebojsa Liturgický kalendár 8.10.   Nedeľa 7.30  + Mária /20.výr./                                       9.00  Za farníkov   27. NEDEĽA V OBDOBÍ    CEZ ROK                  9.10. Pondelok                   ----------    FÉRIA 10.10. Utorok  18.00   +Anton Macala   FÉRIA 11.10.  Prečítať viac o Farské oznamy 8.10.2017 – 15.10.2017[...]

Farské oznamy 02.10.2017 – 08.10.2017

  Gáň Filiálka - Nebojsa Liturgický kalendár 1.10.  Nedeľa  7.30    Za farníkov  9.00  + Rastislav Lovecký   26. NEDEĽA V OBDOBÍ           CEZ ROK                 2.10. Pondelok 18.00  Ku cti anjelov strážcov   SV. ANJELI  STRÁŽNI  spomienka 3.10. Utorok 18.00  + rodičia Rudolf                    Prečítať viac o Farské oznamy 02.10.2017 – 08.10.2017[...]