Farské oznamy 3.09.2017 – 10.09.2017

Deň

dátum

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel sv. omše

NEDEĽA

3. 9.

22. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

7:30

9:00

Na dobrý úmysel

Za farníkov

PONDELOK

4. 9.

FÉRIA

18:00

Poďakovanie Pánu Bohu na 50. výročie sobáša

UTOROK

5. 9.

FÉRIA

18:00

+Ján a Valéria Tvrdí a zaťovia Štefan a František

STREDA Brakoň

6. 9.

FÉRIA

18:00

+Juraj Štefunko, zať Peter a vnučka Ivetka

ŠTVRTOK

7. 9.

SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV, SPOM.

18:00

+Mária a Augustín Ambrušoví a rodičia z oboch strán

PIATOK

8. 9.

NARODENIE PANNY MÁRIE, SVIATOK

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

SOBOTA

9. 9.

FÉRIA

NEDEĽA

10. 9.

23. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

7:30

9:00

Za farníkov

+Jozef Miklóš ( 1. výr. )

  • Každú nedeľu sa koná popoludňajšia pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu, v kaplnke v Brakoni o 15:00.
  • Vo štvrtok bude polhodinu pred sv. omšou poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou.
  • Večerné sv. omše už budú bývať o 18:00!
Uložiť odkaz do záložiek.