Farské oznamy 21.05.2017 – 28.05.2017

  Gáň Filiálka – Nebojsa Liturgicky kalendár
 21.5.

Nedeľa

 7.30 Za farníkov

10.00 Za prvoprijímajúce deti

  6. Veľkonočná nedeľa 
 22.5.

Pondelok

18.30 +Pavol,Štefánia,Katarína,Anna,Stanislav,Andrej   Féria
 23.5.

Utorok

 18.30 Za členov ružencového bratstva   Féria
24.5.

Streda

Brakoň

8.00 Za žijúcich kňazov,ktorí pôsobili v našej farnosti    Féria
25.5.

Štvrtok

8.00  Za farníkov
18.30 
+biskup Mons. Vladimír Filo
 

 

Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
26 5.

Piatok

18.30 +Pavol,Štefánia,Katarína,Anna,Stanislav,Andrej   Sv. Filip Neri, kňaz, spom.
27.5.

Sobota

8.00  Za farníkov Féria
 28.5. 

Nedeľa

7.30 + Mária a Rozália Jarošové

9.00 Za členov dobrovoľného hasičského zboru

  7. Veľkonočná nedeľa
  • Vo štvrtok bude prikázaný sviatok!  Pre kresťana – katolíka, je to povinnosť vo svedomí zúčastniť sa na sv. omši a podľa svojich možností svätiť tento deň, ako sviatok.
  • Prosebné dni za úrodu: pondelok, utorok a streda, pred Nanebovstúpením Pána. Záväzný je jeden deň. U nás si vykonáme pobožnosť na prosebné dni v utorok, polhodinu pred sv. omšou.
  • Na budúcu nedeľu bude sv. omša o 9.00 obetovaná za hasičov, ako súčasť víkendových osláv 90. výr. založeniia DHZ v našej obci. Hasiči pôjdu na sv. omšu   v sprievode o 8.45 od hasičskej zbrojnice. Kto chce, môže sa k nim pridať do sprievodu.
  • Májová pobožnosť: Loretánske  litánie k Panne Márii sa budeme spolu modliť približne 15 minút pred sv. omšou.
  • Na budúcu nedeľu sa bude po sv. omšiach konať predpísaná zbierka na katolícke masmédiá, ktorá každoročne pripadá na 7. Veľkonočnú nedeľu.
  • Dnes bude po sv. omšiach mesačná zbierka na potreby farnosti.
Uložiť odkaz do záložiek.