Farské oznamy 14.05.2017 – 21.05.2017

  Gáň Filiálka – Nebojsa Liturgicky kalendár
14.5.

 

Nedeľa

7.30 Za farníkov

9.00 + Alexander Čemez a manž. Sidónia

  5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA                                                                                          
15.5.

Pondelok

14.00 Ku dňu matiek: za všetky matky a ženy v našej farnosti Féria
 16.5.

Utorok

 18.30 Za zdravie a Božie požehnanie  

SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO, KŇ. A MUČ., SPOM

17.5.     Streda 18.30 + Gizela a Rudolf Oravcoví (Brakoň)   Féria
 18.5.

Štvrtok

18.30 + Pavol, Štefánia, Katarína, Anna, Stanislav, Andrej (v)
 
 

 

Féria
19.5.     Piatok  18.30 + Vojtech a Anna Stipuloví a starí rodičia z oboch strán   Féria
20.5.    Sobota  8.00 + Pavol, Štefánia, Katarína, Anna, Stanislav, Andrej (v)

Féria

21.5.

 

Nedeľa

7.30 Za farníkov

9.00 Za prvoprijímajúce deti

  6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

  • Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania. Preto bude druhá svätá omša až o 10:00!
  • V pondelok bude sv. omša o 14:00 ako súčasť obecnej akcie ku dňu matiek. Po sv. omši posedenie v Kultúrnom dome.
  • V stredu bude po zimnej prestávke prvý krát sv. omša v kaplnke v Brakoni. Sväté omše tam budú bývať vždy každú stredu ( pokiaľ nebude vyhlásené inak ) až do dňa sv. Vendelína v októbri.
  • Májová pobožnosť: Loretánske litánie k Panne Márii sa budeme spolu modliť po celý mesiac približne 15 minút pred sv. omšou.
  • Zbierka na seminár: 305,30 €. Pán Boh odplať všetkým darcom!
  • Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach mesačná zbierka na potreby farnosti.
Uložiť odkaz do záložiek.