Farské oznamy 7.05.2017 – 14.05.2017

  Gáň Filiálka – Nebojsa Liturgicky kalendár
7.5.

 

Nedeľa

7.30 Za farníkov

9.00 Poďakovanie Pánu Bohu za pomoc s prosbou o požehnanie

  4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA                                                                                          
8.5.

Pondelok

–.– sv. omša nieje Féria
 9.5.

Utorok

 18.30 Za zdravie a Božie požehnanie  

Féria

10.5.     Streda  –.– sv. omša nieje   Féria
 11.5.

Štvrtok

18.30 + Pavol, Štefánia, Katarína, Anna, Stanislav, Andrej (v)
 
 

 

Féria
12.5.     Piatok  18.30 + rodičia Jozef a Helena Bartoví a starí rodičia z oboch strán   Féria
13.5.    Sobota  8.00 + rodičia Florián a Veronika

PANNY MÁRIE FATIMSKEJ, SPOM.

14.5.

 

Nedeľa

7.30 Za farníkov

9.00 + Alexander Čemez a manž. Sidónia

  5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

  • Celodenná výročná farská poklona pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou bude v našom kostole na budúcu nedeľu 14. mája. Poklona začne po druhej svätej omši a potrvá do 17:00, keď sa spolu pomodlíme nedeľné vešpery pred vystavenou Sviatosťou a potom bude eucharistické požehnanie. Prosím, aby ste sa zapísali na celodennú poklonu na papier, ktorý je pripravený vzadu na stolíku, aby bola istota, že bude v kostole vždy niekto bdieť pred Sviatosťou Oltárnou.
  • Májová pobožnosť: Loretánske litánie k Panne Márii sa budeme spolu modliť po celý mesiac približne 15 minút pred sv. omšou. ( V nedeľu pred sv. omšou o 9:00 ).
  • Dnes po sv. omšiach zbierka na seminár: táto predpísaná zbierka každoročne pripadá na Nedeľu Dobrého Pastiera ( 4. veľkonočná nedeľa ).
Uložiť odkaz do záložiek.