FARNOSŤ SV. RODINY V OBCI GÁŇ

SVIATOSTI

V NAŠEJ FARNOSTI
Prejsť na KRST

KRST

V prípade záumu kontaktujte správcu farnosti

Prejsť na EUCHARISTIA – 1. SV. PRIJÍMANIE

EUCHARISTIA – 1. SV. PRIJÍMANIE

Každoročne pripravujeme v našej farnosti sviatosť 1. sv. prijímania

Prejsť na BIRMOVANIE

BIRMOVANIE

Každé 3 roky podľa počtu záujemcov pripravujeme sviatosť birmovania

Prejsť na MANŽELSTVO

MANŽELSTVO

V prípade záujmu kontaktujte správcu farnosti

Modlitba k svätej rodine

Pane Ježišu, väčšinu svojho pozemského života si strávil v chudobnom nazaretskom dome, poslušný svätému Jozefovi a Panne Márii, čím si posvätil rodinu a dal si nám ju za vzor. Požehnávaj našu rodinu, ktorá sa ti s dôverou zasväcuje. Chráň ju a posilňuj v bázni voči tebe, zachovávaj v nej obetavú lásku a domáci pokoj, aby sa vždy viac podobala svätému vzoru nazaretskej Rodiny. Panna Mária, láskavá Matka, prihováraj sa za naše rodiny, aby boli vždy ohniskom viery a nádeje. Svätý Jozef, hlava svätej rodiny, ochranca Ježiša a Márie, nauč nás v rodine spoločne sa modliť, svedomite pracovať i trpezlivo znášať ťažkosti a kríže pre našu spásu i spásu našich blížnych. Svätá rodina, ochraňuj nás. Amen.

SPRÁVCA FARNOSTI

Mgr. Štefan Novanský

farský administrátor

CITÁTY SVäTÝCH

NAJNOVŠIE PRIDANÉ ČLÁNKY

Kontaktujte nás